เปิดตัวแพลตฟอร์ม VEZ (วีอีซี่) ตัวช่วยทางธุรกิจ สร้าง Marketplace

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ถูกปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก สื่อออฟไลน์เกือบทั้งหมดแทบจะเป็นอัมพาต แพลตฟอร์ม VEZ (วีอีซี่) เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางที่จะเข้ามาตอบโจทย์และช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกประเภท