ครูผู้ช่วยยุคดิจิทัลมาแล้ว…ทรูปลูกปัญญา ส่งเมนูลัด “Plook Teacher” พร้อมรับมือเปิดเทอม ให้บริหารจัดการ วางแผนการสอน สะดวก ง่ายยิ่งขึ้น ฟรี !! ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ทรูปลูกปัญญา

084 tn

กรุงเทพฯ 11 เมษายน 2565 – เพื่อสนับสนุนให้คุณครูทั่วประเทศ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเตรียมต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2565 ที่กำลังจะมาถึงนี้….ทรูปลูกปัญญา จึงได้สร้างสรรค์ “Plook Teacher” เมนูพิเศษสำหรับครูโดยเฉพาะ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถออกแบบและวางแผนแนวทางการสอนได้ทั้งแบบสอนออนไซต์ในห้องเรียนหรือสอนออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย นับเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยสำคัญของคุณครูยุคดิจิทัล ให้พร้อมรับมือกับการศึกษาที่ทุกคนต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ โดยสามารถเลือกแผนการสอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ทรูปลูกปัญญา พัฒนาร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่คุณครูทั่วประเทศ
  2. แผนการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) ที่ใช้ปัญหาใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวัน เป็นตัวนำในการจัดการเรียนรู้ อันนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว
  3. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ผู้สอนและผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัดแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น
  4. แผนการสอนแนะแนว โดย Plook Explorer – ระบบที่ช่วยคุณครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอง พร้อมก้าวสู่เป้าหมายที่ใฝ่ฝันอย่างมั่นใจ ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ให้นักเรียนเข้าใจตัวเอง รู้จักสายอาชีพที่ชอบอย่างลึกซึ้ง และพร้อมพัฒนาศักยภาพตนเองตามคำแนะนำเพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ

ยิ่งไปกว่านั้น ทรูปลูกปัญญา ยังมีอีกหลากหลายเครื่องมือ ให้คุณครูได้ใช้วางแผนแนวทางการสอนได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น ได้แก่

  • คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบ แบบฝึกหัดครอบคลุมทุกชั้น ทุกวิชา นอกจากนี้ ยังมีข้อสอบวัดระดับการศึกษา และข้อสอบเสมือนจริง สำหรับใช้ในการเตรียมตัวก่อนสอบอีกด้วย
  • คลังบทเรียน ที่ครอบคลุมทุกชั้น ทุกวิชา ทั้งรูปแบบบทความ คลิปความรู้ คลิปติว และชีทสรุปเนื้อหา
  • Digital Text Book – หนังสือเรียนรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมบทเรียนความรู้ ครบทุกสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น ทุกวิชา
  • Plook Tutor – แหล่งรวบรวมคลิปติวโดยติวเตอร์ชั้นนำที่ใหญ่ที่สุด ครบทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้น ทุกวิชา เพื่อทบทวนเนื้อหา หรือเตรียมตัวสอบต่าง ๆ
  • Plook Explorer – ให้คุณครูแนะแนวได้ใช้แนะนำนักเรียนในการค้นหาตัวเอง และพัฒนาทักษะสู่อาชีพในฝัน
  • UPSKILL – นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้สอนสามารถวางแผน จัดการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

คุณครูทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงเมนูลัด “Plook Teacher” ได้แล้ว ทั้งในเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com และแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี ผ่านทั้ง App Store และ Google Play และที่สำคัญ ทุกข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ สามารถเข้าถึงฟรี ใครที่ใช้ทรูมูฟ เอช ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ต หรือหากใช้เครือข่ายอื่น ก็สามารถใช้บริการผ่าน .@TRUE WIFI ฟรีเช่นกัน พร้อมเชิญชวนคุณครู ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ของทรูปลูกปัญญา ได้ที่ Facebook : TruePlookpanya

#TruePlookpanya #แผนการสอน #PlookTeacher