คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. เผยแพร่ประกาศล่าสุดอุปกรณ์ที่ใช้ดูรายการทีวีไม่ว่าจะเป็น Apple TV, Android Box หรือแม้แต่ Chromecast จะต้องขออนุญาตจากกสทช.

โดยผู้นำเข้าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติในการรับชมโทรทัศน์ในรูปแบบ IPTV/OTT ตั้งแต่ Media Box, Android Box, Apple TV Box, TV Stick, HDMI Dongle และ Chromecast จะต้องขออนุญาตภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ออกอากาศฉบับนี้

ทั้งนี้กสทช.ให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมายมีการนํากล่องรับสัญญาณดังกล่าวไปใช้ลักลอบรับหรือ แปลงสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อนําไปให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยออกอากาศเนื้อหารายการที่ละเมิด ลิขสิทธิ์อันส่งผลให้เจ้าของสิทธิและประเทศชาติได้รับความเสียหาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของประเทศด้วย

เมื่อตีความจากข้อความเบื้องต้น Apple TV และ Chromecast ไม่น่าเกี่ยวข้อง เพราะเป็นการให้บริการในรูปแบบของ Cast หรือแม้แต่ Apple TV ที่มีคอนเทนต์ภายในอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดีในมุมของกสทช. เชื่อว่า ไม่ว่าจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นอุปกรณ์ในการรับชมโทรทัศน์ทั้งหมดตามมาตรา ๗๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราชกิจจานุเบกษา ที่นี่
กสทช.
Chromecast ต้องขออนุญาตจากกสทช.