โครงการ AWS Healthcare Accelerator ใหม่มุ่งเน้นความเท่าเทียมด้านสุขภาพ

ที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้คน โดย องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การเกิดในประเทศที่มีรายได้สูงกับประเทศที่ยากจนทำให้คนมีช่องว่างระหว่างอายุขัยถึง 18 ปี การลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน แต่เราเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยการเร่งวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ไทยคมผนึก AWS เพื่อใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ระดับโลก

ไทยคมเลือกใช้บริการจาก AWS ยกระดับการออกอากาศทีวีดาวเทียมบนระบบคลาวด์เป็นครั้งแรกของไทยคม เพื่อรองรับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ พร้อมรองรับการขยายธุรกิจใหม่สู่แพลตฟอร์ม Earth Observation เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรและสภาพแวดล้อมโลก

AWS ประกาศแผนเตรียมเพิ่มบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์มายังประเทศไทยด้วย AWS Local Zone แห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร

AWS Local Zone ในกรุงเทพฯ ที่จะพร้อมใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า จะเป็นการเพิ่มเติมจาก AWS Local Zones ทั้ง 16 แห่งที่มีอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา และอีก 32 แห่ง ที่มีแผนจะเปิดตัวใน 25 ประเทศทั่วโลก ทำให้เข้าถึงผู้ใช้ปลายทางจำนวนหลายร้อยล้านคน

เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมของภาครัฐในประเทศไทย

ในวันนี้ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (Ministry of Digital Economy and Society: MDES) ให้ความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ครอบคลุมและแพร่หลายมากที่สุดในโลก ในการสนับสนุนการปฏิรูประบบดิจิทัลของภาครัฐในประเทศไทย

AWS เผย 5 เทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญในปี 2022 และอนาคต

AWS เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีคลาวด์มานานกว่า 15 ปี เรามาถึงจุดที่โครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ได้พัฒนาจนมาอยู่ในทุกสิ่งอย่างและเข้าถึงได้จากทุกที่บนโลก หรือแม้แต่ในอวกาศ ระบบคลาวด์ทำให้สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนิยายวิทยาศาสตร์กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ โมเดลและการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) นั้นดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด มากจนเราเห็นการนำไปใช้งานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เราเคยแค่จินตนาการตามในภาพยนตร์และการ์ตูน

เทเลนอร์จับมือ AWS เร่งพัฒนาโทรคมนาคมในโลกยุคใหม่

เทเลนอร์ลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หรือ AWS เพื่อช่วยขยายระบบชุมสาย 5G และมอบบริการ 5G และเอดจ์ ใหม่แก่ลูกค้าองค์กรทั่วโลก โดยเน้นการเพิ่มความเร็วข้อมูลและลดความหน่วงลง ข้อตกลงนี้ เทเลนอร์และ AWS จะร่วมลงทุนทำการตลาด (go-to market) ในอุตสาหกรรม

1 2 4