มุมมองจาก Walter Isaacson ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติ Steve Jobs: Google และ Amazon เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเหนือกว่า Apple

Walter Isaacson ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติ Steve Jobs ให้สัมภาษณ์ล่าสุด ยอมรับว่า ในมุมมองของเขา Google และ Amazon คือ บริษัทที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงกว่า Apple