10 วิธีเบื้องต้นที่จะทำให้คนอื่นประทับใจต่อคุณ

การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ หรือ First Impression จะไปสร้างภาพจำของเราให้กับคู่สนทนาของเรา หากเขามีความประทับใจที่ดีต่อเรา ในการติดต่อสื่อสารครั้งต่อไป เพียงแค่แนะนำตัวทางโทรศัพท์ หรือเพียงแค่เห็นหน้า หรือใช้ชื่อเราในการอ้างอิง คนที่ประทับใจเราก็เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ หรือพูดถึงเราในทางที่ดี

ดังนั้น การสร้างความประทับใจจึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างมาก ซึ่งในบทความนี้เราก็จะมาแนะนำ 10 วิธีเบื้องต้นที่จะทำให้คนอื่นประทับใจต่อคุณ เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญให้คุณสามารถสร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนาได้ตั้งแต่แรกเจอ มาฝากกันค่ะ

First Impression 01

ที่มา: verywellmind.com

10 วิธีเบื้องต้นที่จะทำให้คนอื่นประทับใจต่อคุณ

ดูแลรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดี

การดูแลรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดี หมายถึงการดูแลรูปร่างหน้าตาให้สะอาด หน้ามอง การแต่งกายที่เข้ากับบุคลิก และกาลเทศะ มีส่วนช่วยมากในการสร้างความประทับใจ เครื่องแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย ทรงผม รองเท้า ที่เหมาะกับเรา ย่อมส่งเสริมให้ตัวเราดูดี และสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบอีกด้วย

ยิ้มแย้มแจ่มใส

การที่เรามีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร เป็นการสร้างสัญญาณแห่งมิตรภาพที่ดี เพราะรอยยิ้มสร้างสีสันให้กับตัวคน และผู้คนรอบตัวคุณ มากกว่าคนที่ซึมเซา อมทุกข์ ที่สำคัญรอยยิ้มยังเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวคุณได้อีกไม่น้อย

ใช้ภาษากายที่เหมาะสม

การใช้ภาษากายให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสารที่เราต้องการจะสื่อไปถึงคู่สนทนา เช่น พยักหน้าเมื่อเห็นด้วย ยิ้มเมื่อรู้สึกชอบใจ พึงพอใจ สบตาคู่สนทนา แสดงออกตรงตามความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติ การให้ความสำคัญกับคู่สนทนา โดยรับฟังคู่สนทนาอย่างจริงจัง พฤติกรรม หรือการแสดงออกโดยภาษากายเหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่ทำให้คู่สนทนาประทับใจในความจริงใจได้ และการแสดงออกทางภาษากายยังสามารถสร้างเสน่ห์ให้เราเป็นที่สนใจของคู่สนทนาได้อีกด้วย

ใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเรื่องที่พูด

การแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามารยาท สามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบได้ เพราะเมื่อเรามีคำพูดไพเราะ สุภาพ อ่อนน้อม มีน้ำเสียงนุ่มนวล ก็จะทำให้ผู้ฟังสนใจ และเต็มใจที่จะฟัง แถมยังนึกชื่นชมไปถึงคนที่อบรมสั่งสอนเรามา และเมื่อผู้ฟังหรือคู่สนทนาตั้งใจรับฟังเรา สารที่เราต้องการจะสื่อออกไปก็สามารถไปถึงคู่สนทนาได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการ นอกจากเราจะสามารถทำให้คู่สนทนาประทับใจเราได้แล้ว เรายังสามารถเป็นผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ใช้ภาษา และคำพูดในเชิงบวก

นอกจากการใช้คำพูดไพเราะ สุภาพ อ่อนน้อม มีน้ำเสียงนุ่มนวล ในการสร้างความประทับใจแล้ว การใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น เป็นไปในเชิงให้กำลังใจ พูดถึงข้อดีของสถานการณ์ พูดถึงทางออกของการแก้ปัญหา พูดถึงคนอื่นในแง่ดี หรือพูดอะไรที่คนฟัง ฟังแล้วรู้สึกดี ทั้งนี้รู้จักพูดคำว่า ขอบคุณ ขอโทษ และเป็นคนรักษาคำพูดต่อคนอื่นที่คุณให้สัญญา ถ้าทำได้เท่านี้ คุณก็จะเป็นคนมีเสน่ห์ น่าสนใจอย่างแน่นอน และคุณยังสามารถสร้างความประทับใจให้คู่สนทนาได้ด้วย

First Impression 02

ที่มา: decadirect.org

มองโลกในแง่ดี

การมองโลกในแง่ดี เป็นคนที่หัวเราะเป็น มีอารมณ์สนุกร่วมกับคนอื่น มากกว่าเป็นเสื้อยิ้มยาก หัวเราะไม่เป็น เพราะต่อให้คุณยิ้มเก่ง แต่ไม่รู้จักหัวเราะร่วมกับคนอื่น หรือมองโลกในแง่ดี คุณก็อาจจะดูน่าเบื่อ หรือไม่น่าสนใจได้ โดยง่าย

เป็นนักฟังที่ดี และสนับสนุนให้คนอื่นพูดถึงเรื่องราวของเขา

คนที่ฟังผู้อื่นจะมีคนรักมากกว่าคนที่เอาแต่พูดให้ผู้อื่นฟัง จงแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าคุณสนใจ ในความเป็นไปของคนรอบตัว พร้อมจะรับฟังเขา มากกว่าสนใจแต่เรื่องของตัวเอง ดังนั้น หากคุณให้เขาพูดเกี่ยวกับตัวเองได้ คุณจะเป็นที่ประทับใจของคนรอบตัวแน่นอน และคุณอาจจะได้รู้บางอย่างที่คุณไม่เคยรู้เลยด้วย

สนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งสนใจ

การจะคุยกับใครให้สนุก ไม่ใช่พูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจ เพราะอีกฝ่ายอาจไม่ได้สนใจเรื่องที่คุณพูดเลยก็ได้ ดังนั้น ต้องศึกษาทำความรู้จักกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานว่าพวกเขาสนใจเรื่อง อะไร และชวนคุยในเรื่องเหล่านั้น

ถามคำถามที่ดี และมีประโยชน์

การถามคำถามที่มีประโยชน์ คำถามที่ดี ควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคู่สนทนาโดยตรง แต่ไม่ส่วนตัวจนเกินไป วิธีง่าย ๆ คือการหาจุดร่วมให้เจอแล้วถามจากสิ่งเหล่านั้น หรือถามสิ่งที่ต่อเนื่องจากที่ผู้พูดพึ่งพูดออกมา เช่น ผู้พูดแชร์เรื่องการเลี้ยงสุนัขมาให้ว่ามีอุปสรรค และความสุขอย่างไรบ้าง คุณจึงถามต่อเนื่องว่าความสุขที่ได้รับนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น

ทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นคนสำคัญ

การแสดงความห่วงใยต่อผู้อื่น เมื่อเขาทำสิ่งที่น่าชื่นชม ก็ควรกล่าวชื่นชมเขา หรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อย เช่น เขาไปตัดผมทรงใหม่มา หรือใส่เสื้อสีสวย กระเป๋าดูดี ก็ชมได้ แต่อย่ามากเกินไป ให้อยู่ในความพอดี

First Impression 04 scaled

ที่มา: pexels.com

ทั้งหมดก็เป็น 10 วิธีเบื้องต้นที่จะทำให้คนอื่นประทับใจต่อคุณ ซึ่งคุณสามารถลองไปทำตามได้เลยค่ะ เพราะการสร้างความประทับใจที่ดีตั้งแต่แรกเจอ นอกจากจะทำให้เราเป็นคนที่ทุกคนอยากเข้าหาแล้ว ยังเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวอีกด้วย เพราะจะมีผลต่อความเชื่อใจ ความไว้วางใจ และทัศนคติของผู้อื่นที่มีต่อเรา ซึ่งจะติดในใจของคู่สนทนาของเราไปอีกนานเลยค่ะ